Heer, ik kom hier om te twijfelen

Heer, ik kom hier om te twijfelen
Twijfelen of U bestaat.
Ze zingen: Halleluja
Dat slaat op U, ja, inderdaad.
Maar ze zingen het zo flink
En ze zingen het zo sterk
Als ze even op dreef zijn
Dan dreunt de hele kerk.
Is het bijna een soort van engelenlied
En kijk, zo zeker ben ik niet.

Heer, ik kom hier om te twijfelen
Twijfelen of ik U hoor.
Maar in de tale Kanašns
Komt U soms moeilijk door.
'Wie schenkt op deze wereld
Verwerft zich ginds een schat.'
En dan komt de collecte
En geef je maar weer wat.
Niet voor dat mooie grote doel.
Maar ja, omdat ik mij schuldig voel.

Heer, ik kom hier om te twijfelen
Twijfelen of U bestaat.
Als U op mij neerziet
In alle eerbied, wees niet kwaad.
Als ik bij 't gebed mijn ogen sluit
En ik kijk toch om mij heen
Dan zie ik door m'n wimpers, Heer
dat doe ik niet alleen.
Zijn er ondanks Uw Heilig Woord
Toch meer nog van mijn soort?

Heer, ik kom hier om te twijfelen
Maar twijfelen is toch het begin.
Je hebt zekerheid, onzekerheid
En iets daar tussenin.
Maar al dat zekere dreunen
Van die religieuze deunen
Maakt zo gauw, als je buiten staat
Dat je terugkruipt in je schulp.
Heer...
Kom mijn ongeloof te hulp.

 

Paul van Vliet