Vertrouw op God
 

“Vertrouw op God,” zo zeiden ze.
Toen lieten ze me staan.
En ik vertrouwde, maar ik wist
niet hoe ik door moest gaan.
 

“God helpt je wel", beweerden ze
Let op, hij is getrouw.
Ik speurde naar een teken en
ik dacht: “Waar blijft hij nou?"
 

“Je moet veel bidden”, zeiden ze,
”want God is niet van steen.”
Ik bad, maar zij verlieten mij
en lieten me alleen.
 

“Ik zal je helpen,” zei een stem.
”Zo ga je nog kapot!”
Ik zag een mens die bij me bleef
en ik zag iets van God.