Verder in hun spoor

 

Er loopt een lange stoet al eeuwenlang.
Abraham ergens vooraan geroepen naar een beter land.
Mozes nog steeds op weg tot tien woorden worden geleefd.
Maria peinzend, protesterend, soms zingend.
Johannes oordelend schijnheiligen en machtigen.
Jezus voortdurend delend: brood voor de armen, wijn voor de vredestichters.
Anne Frank hopend en gelovend dat de oorlog eens overgaat.
Verder en verder…
Mijn moeder altijd vol heimwee naar de zee.
Mijn vriend met een knipoog vlak voor de dood.
Luther King, hardop dromend dat er nooit meer zwart-wit wordt gedacht.
Gandhi steeds bewijzend dat geweld niet overwint.
Steeds langer wordt de stoet steeds verder gaat ze voort.
Wie volgt, wie gelooft?
Ga je verder in hun spoor?