Stilte als de ultieme communicatie

 

Zolang er nog ergens iemand bestaat met wie ik als mens kan spreken vind ik ook wel

eens stilte

midden op straat

een stilte die niemand kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas dat ik zelf met mijn stem heb geslepen.

Als ik er niet was had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet

dan was er van stilte geen sprake.

Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet

en dat kan je doodeenzaam maken.

Maar de stilte,

dit is een tweestemmig lied, waarin God en mens elkaar raken.

(Guillaume van der Graft)