Spiegelbeeld  
 
Ik ben nog 
steeds dezelfde, 
dezelfde in 
mijn hoofd. 
De tijd heeft 
mij alleen 
geleidelijk aan 
van mijn jeugd 
beroofd. 
De spiegel liegt 
er niet om: 
Geen lijn, 
geen rimpel 
onbelicht. 
Genadeloos, 
de tijd tikt door, 
verandert 
mijn gezicht. 
Maar kijk ik 
verder dan 
mijn spiegelbeeld, 
in breder 
perspectief, 
dan ben ik trots 
en dankbaar 
tegelijk. 
Dit leven 
heb ik lief. 
Ik ben nog 
steeds dezelfde, 
maar kijk met 
'n andere blik. 
Die sporen 
maken mij 
tot wie ik ben. 
Het leven 
dat ben ik. 
Gedicht: Tanja Helderman, oprichtster TAALig & auteur van de bundel Over Leven