Miljoenen kaarsen
 

Dam: Miljoenen kaarsen branden zacht met helder stralend licht,

         Als sterren die vertellen dat het kind geboren is.
 
Her: Die boodschap gaat de wereld door, het licht schijnt overal.
       zoals de ster geschenen heeft daar bij die kleine stal.
 
Tussenspel
 
Dam: O, held're ster van Bethlehem, kom bij ons deze nacht,
         Verlicht het hart van ieder mens die op uw vrede wacht.
Her:  Oeh
 
All: Daal met uw grote liefde neer, verlos ons van de pijn,
     zodat uw rijk van vrede komt, dan zal het kerstfeest zijn.