Leve de kerk

Leve de gemeenschap

waar mensen zich thuisvoelen

schuilen kunnen, even weg

even bij God, een plek waar

je gekend bent door God en medemens

 

Leve de gemeenschap

die zich druk maakt over onrecht

en armoede overal in de wereld

die zorg heeft voor weduwe, weduwnaar en wees

die ongeacht huidskleur en geaardheid

mensen aanziet, waardeert en accepteert zoals ze zijn

 

Leve de gemeenschap

waar je mág geloven en niet wordt gedwongen

waar het geloofsgoed van de vaderen

als waardevol en echt wordt beschouwd

maar waar ook het geloof van de moeders

doorklinkt in de harten         

 

waar ruimte is voor anders-gelovigen

waar mensen elkaar bevragen, uitnodigen

en geďnteresseerd luisteren naar elkaar

en naar ervaringen met God

Leve de gemeenschap waar je

op je goede kanten aangesproken wordt

waar mensen elkaar bemoedigen in plaats van afbreken

waar samen belangrijker is dan alleen

waar je gewoon tegen elkaar kunt zeggen:

menslief, ik houd van jou!

 

Leve de gemeenschap

waar de rollen worden omgedraaid

waar de kleinen het hoogste woord voeren

waar de minsten in aanzien zijn, waar de macht gedeeld

en ingezet wordt om gelijkwaardigheid

en gelijkheid van mensen te bevorderen

 

Leve de gemeenschap

waar God onder de mensen

zichtbaar, hoorbaar, ervaarbaar is

 

Wim van Til