Het is alweer de hoogste tijd om de kerststal uit te pakken.

Het is alweer de hoogste tijd om de kerststal uit te pakken.

'k Had hem op zolder neergelegd

in grijze plastic zakken.

Het wordt zo stoffig allemaal, zo'n stal met al die dieren

en kerstfeest wil je toch als't kan

in alles waardig vieren!

 

De herders en de wijzen zijn,

door vloeipapier beveiligd

en keurig op hun rug gelegd,

gelukkig niet ontheiligd.

Alleen de ganse beestenboel heeft breuken opgelopen.

Ik moet beslist dit jaar een os en nog twee ezels kopen.

 

Staat eind'lijk alles uitgestald en wil ik licht ontsteken,

bemerk ik dat Maria en het Kindeke ontbreken

op welke plaatsen ik ook zoek, ik vind alleen nog dieren

en ‘k berg de kerststal treurig op. Zo is er niets te vieren!

 

's Nachts droom ik van een stille nacht met herders op een weiland,.

waar men uitbundig kerstfeest viert, alleen wel...zonder Heiland!

En als ik 's morgens weer ontwaak, bekruipt mij een verlangen…

om, als het grote feest er is,

dat Kindje te ontvangen!

 

Het kerstfeest wordt zo vaak gevierd met uiterlijke dingen

en velen zelfs nog "Stille Nacht" of van de herders zingen,

maar Jezus is volkomen zoek, die ligt heel diep verborgen.

Toe, lieve mensen, zoek nog eens,

misschien vind jij Hem toch nog morgen!