Heer ontferm U

Vader vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U.

Heel Uw werk door ons vertreden, klaagt ons mensheid aan bij U.

 

Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan.

U bent onze God en Redder, neem ons in Uw liefde aan.

 

Vader in dit uur der waarheid, keren w’ons tot U.

O, vergeef ons ---- Heer herstel ons ---- maak ons hart en leven nieuw.

 

Vul ons met Uw Heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer,

Ieder zal Uw macht aanschouwen, dat wij U naam verhogen, Heer.

Dat wij Uw naam verhogen Heer.