Halleluja, Jezus is geboren

Her; Hallelu---ja,    Hallelu---ja,       Hallelu---ja, Ja Jezus

        is geboren.

Dam;                 Jezus is geboren.

Her;                                               onze Heer    hallelu.

 

Sol; God zond zijn zoon naar ons op aard

All;                                                     Als Kind werd Hij geboren

Sol; De maagd Maria was zijn moeder

All;                                                     Als Kind werd Hij geboren

Dam; Zij legd’ hem in een kribbe

Her;                                                   Als Kind werd Hij geboren

 

REFREIN

All; Halleluja, Jezus is geboren  3x

Her;                                                Onze Heer

All;                                                                  Hallelu

 

 

Sol; Een engel bracht het goede nieuws

All;                                                     De Heiland is geboren

Sol; De herders hoorden eng’len zingen

All;                                                     De Heiland is geboren

Dam; In Davids stad in Bethlehem

Her;                                                    Ja, Jezus is geboren

 

REFREIN

 

Her; Drie wijzen zagen Jezus ster

Dam;                                           De Heiland is geboren

Her; Zij kwamen tot hem van zo ver

All;                                               De Heiland is geboren

All; Ze gaven hem geschenken

Her;                                             aan Jezus onze Heiland

 

Verheug je deze blijde dag, Verheugd Hij neemt je zonden weg.

De eerst geboorne uit de dood,Ja Jezus onze Heiland leeft

 

REFREIN

 

Hallelu---ja Jezus is geboren

Hallelu---ja De Heiland is geboren.