De opstanding

 

Ze had het vaak gelezen,

haar leven lang gehoord,

dat Jezus was gekruisigd,

Zijn handen diep doorboord

en dat Hij na drie dagen

uit 't graf verrezen was.

Maar 't wist haar niet te raken

als zij dit wonder las.

 

Haar eigen levenspad was

van vele tranen nat,

tot de verrijzenis haar

ineens gegrepen had.

De Heer gaf het bewijs dat

de opstanding bestaat,

die boven al het lijden

en 't zwaarste kruis uitgaat.

 

Zo werd die grootse morgen

de aanvang van een dag,

waarop zij heel haar leven

in 't licht van Pasen zag.

Ze weet dat niets ter wereld

Gods almacht kan weerstaan

en die daarin geloven

met Jezus verder gaan!