Beloofd is beloofd

Klik hier voor muziek

 

Dam : Zonder meer vertrouwen blijkt een hachlijk avontuur,

Her   : op je zelf te bouwen lijkt het beste op den duur.

All     : Geven is verspilling in een koude maatschappij,

           nemen is het beste; we lopen aan elkaar voorbij !

        

Dam : Stel dat Hij die is en was en zeker komen zal,

Her   : met dezelfde maat zou meten als in ons geval

All     : Nee, Hij wil je kennen dwars door al jouw muren heen.

           Gaf wat ooit beloofd was en stond in onze plaats alleen.

 

Refrein:

Want beloofd is beloofd. Gezekerd in belofte vast besloten

in zijn trouw mag je gaan. Ja, beloofd is beloofd, de weg

de waarheid en het leven is Hij zelf die alles overwon en

daardoor geloven kon.

Wat beloofd is, is beloofd.

 

Dam : Deel in die belofte van een grote machtig Heer.

Her   : Deel is wat Hij geeft al gaat wat tegen werkt tekeer.

All     : Vaak genoeg getwijfelt en te vaak weer overdacht.

           Neem het heft in handen, ervaar de grootheid van zijn macht !

 

Refrein: 2*

 

Wat beloofd  is beloofd, beloofd is beloofd, is beloofd.