't Is goed in vrijheid te kunnen leven!!

 

't Is goed in vrijheid te kunnen leven, het hoogste goed,

de diepste kracht van waaruit 't sterkste op kan bloeien

en waar de mens op wacht.   

't is goed dat wat je hebt te koesteren, het licht, de man de vrouw,

het kind, die te behoeden, te beschermen,

omdat je 't zo bijzonder vindt

't is goed te weten wat wij hebben

de liefde en de menselijkheid

en dat wij daaraan moeten werken,

een opdracht in een kille tijd 

't is goed in 't eigen hart te lezen

of men voldoende liefde geeft,

de kracht, die de bron is, uit kan dragen

en dan te voelen…… dat men leeft….!

 

auteur onbekend